اطلاعات شرکت

دفتر فروش (مرکزی)     تلفن:  88882058-021    تلفن:  88882059-021    فکس: 89956365-021       ایمیل: sale@panada.ir دفتر فروش (شهرستان)     تلفن:  88882020-021    تلفن:  88882020-021    فکس: 89956366-021       ایمیل: sale-other@panada.ir دفتر پشتیبانی     تلفن:  88882021-021    تلفن:  88882022-021    تلفن:  88882023-021    تلفن:  88882024-021    فکس: 89956367-021       ایمیل: support@panada.ir انتقاد، پیشنهاد و شکایات      021-88889292      ایمیل: compliant@panada.ir

ارسال یک پیام

 

برای هرگونه سوال در مورد یک محصول یا سفارش

اگر یک مشکل تکنیکی در این سایت روی داد