راکت بدمینتون یونکس دورا 10

yonex duora 10 badminton rocket

توضیحات مختصر:

راکت اختصاصی لی چونگ وی*

دانش نوین دورا با بک هند وفورهند متفاوت*

 

قیمت:

690000 تومان

موجود نیست