راکت بدمینتون یونکس arc saber FB

yonex arc saber FB badminton rocket

توضیحات مختصر:

سبک ترین راکت یونکس ساخته شده با نانو متریک

قیمت:

620000 تومان

تعداد: