راکت بدمینتون مکس ایرودینامیک اسپید

max aerodynamic badminton rocket

توضیحات مختصر:

سطح: حرفه ای

جنس: گرافیت

قیمت:

1440000 تومان

تعداد: