راکت اسکواش MAX power pro 120

MAX power pro 120 squash rocket

توضیحات مختصر:

راکت اسکواش حرفه ای 

با بالانس سرسنگین 

قیمت:

880000 تومان

تعداد: