راکت بدمینتون مکس smash junior

max smash junior badminton rocket

توضیحات مختصر:

سطح: مبتدی

جنس: گرافیت

قیمت:

150,000 تومان

تعداد:

معرفی اجمالی کالا:

ایده آل برای بازی بازیکننان که دارای سن کم میباشند تادر امر آموزش موفق باشند

ویژگی ها: